Nyskapande grönt grafen för högteknologiska tillämpningar

Diarienummer
Koordinator BRIGHT DAY GRAPHENE AB - Bright Day Graphene AB, Bromma
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång Hypotesprövningar steg 1 inom Bioinnovation: Nyskapande projekt med högre risk

Syfte och mål

Syftet med projektet är att testa hypotesen att det går att skapa en process för kontinuerlig massproduktion av grafen med bibehållna elektriska egenskaper och med biomassa som råvara. Det saknas idag högkvalitativt grafen som kan massproduceras på marknaden och dessutom skulle produktionen av grafen bli mer hållbar. Målet för detta projekt är att utveckla och verifiera tre olika processteg.

Förväntade effekter och resultat

När detta projekt avslutats förväntar vi oss en tydligare bild av både SRL och MRL, samt att TRL-nivån höjts ett steg. Vi förväntar oss då ha tillräcklig kunskap om alla processdelar i en kontinuerlig produktion för att kunna dra igång en pilot av hela processen. En sådan pilot skulle generera tillräcklig produktionsvolym för att börja sälja provmängder till slutkundernas R&D-avdelningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets hypotes är att moment som gjorts i labbskala kan designas om i kontinuerlig form för att i framtiden kunna projektera en fullständig kontinuerlig process. I detta projekt kommer tre kritiska processteg att verifieras och utvecklas. Projektet kommer att pågå i 6 månader och vara indelat i fem arbetspaket. AP1- Verifiering av processteg 1, AP2 - Verifiering av processteg 2, AP3 - Verifiering av del 1, processteg 3, AP4 - Verifiering av del 2, processteg 3, AP4 - Hypotesprövning Hållbarhet och Kundvärde.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 oktober 2019

Diarienummer 2019-04491

Statistik för sidan