Nya kostnadseffektiva och högpresterande termiska gränsskiktsmaterial

Diarienummer 2013-00470
Koordinator SHT Smart High-Tech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 444 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att utveckla ettnytttermiskt gränsskiktsmaterial med avsevärt högre prestanda i förhållande till kostnad i form av enkomposit där nuvarande matrismaterial ersätts med ett billigare alternativ. Ett mål är också att introducera detta nya kompositmaterial på marknaden. Projektresultaten uppfyller målet med avseende på såväl materialframställning som termisk och mekanisk prestanda. Företag som erhållit prover har givit positiv feedback. Materialet förväntas kunna introduceras på marknaden inom 1-3 år.

Resultat och förväntade effekter

God termisk konduktivitet och relativt låg termisk resistans har uppnåtts för det nyutvecklade termiska gränssnittmaterialet. Polymerfibrerna i kompositensänker styvheten hosmetalmatrisen, vilket torde bidra till den goda termomekaniska prestandan hos materialet. Resultaten påvisar potentialen för materialet attvara användbart i pressmonteringssystem för elektronik med bättre termisk avledning.Företaget har sökt ett patent och ökat sin kompetens inom hantering av termisk avledning.

Upplägg och genomförande

Konceptet med nanofiber- och metallbaserade kompositer som termiska gränssnittsmaterial är unikt och det finns för närvarande ingen motsvarande produkt på marknaden. Parallellt med fortsatta tester hos potentiella kunder kommer företaget att gå vidare med marknadsundersökningar för att identifiera ytterligare tidiga tillämpningar för det nyutvecklade materialet. En strategi för att ta konceptet till marknaden i större skala kommer att utarbetas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.