Ny, förbättrad behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar med hjälp av mesoporös Upsalite®

Diarienummer 2016-00787
Koordinator DISRUPTIVE MATERIALS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning The strategic innovation programme, SWElife
Ansökningsomgång SWElife: Kroniska sjukdomar

Syfte och mål

Slutliga målet var testa Upsalite i människa, med två syften 1) adressera de kliniska problem som associeras med nuvarande behandling av IBD 2) visa att Upsalite kan användas för att fördröja frisättningen av läkemedel 5-ASA var inte kompatibelt (tekniskt) med Upsalite, och kunde inte vidareutvecklas inom befintligt projekt. Med prednisolon visades att det går att fördröja frisättningen av läkemedel från Upsalite, och att det dessutom går att dragera Upsalite med befintliga (kommersiella) metoder. Upsalite kan därför fungera för modifierad frisättning av läkemedel.

Resultat och förväntade effekter

5-ASA och Upsalite var inte kompatibelt, trots upprepade försök att ladda in 5-ASA i Upsalite. Fokus blev då att använda prednisolon för att studera fördröjd frisättning av läkemedel med hjälp av Upsalite. Även magsaftresistent dragering utvärderades. Resultaten visade att 1) Prednisolon fungerar med Upsalite 2) Upsalite kan användas som en plattform för modifierad frisättning av läkemedel 3) 5-ASA (av teknisk orsak) och prednisolon (av marknadsmässig orsak) kan inte vidareutvecklas till produkter med Upsalite

Upplägg och genomförande

Tre arbetspaket pågick parallellt. 1) Formuleringsdesign. Produktion av material (läkemedelsinladddad Upsalite) designades för att åstadkomma långsam frisättning. En av de valda läkemedlen (prednisolon) fungerade med Upsalite, och kunde användas för validering av konceptet "Upsalite som plattform för fördröjd frisättning av läkemedel" 2) Regulatoriskt. Projektet identifierade studier och kontraktslab för att kunna ta sig vidare till humanstudier. 3) Affärsutveckling och marknad. Prednisolon hade en låg marknadspotential för utveckling av modifierad frisättning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.