NTMs deltagande i avslutning av CEN-standard

Diarienummer
Koordinator Nätverket för Transporter och Miljön
Bidrag från Vinnova 83 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Att utveckla ett förslag till en Europeiska standard för transporttjänster (gods och resor) avseende energianvändning och utsläpp av klimatgaser.

Resultat och förväntade effekter

Förslag till standard är inlämnad till CEN för bearbetning och senare omröstning under 2012.

Upplägg och genomförande

Arbetet inkluderar såväl fysiska möten (2 stycken i Rom samt Delft) ochett flertal telefonmöten. Mellan mötena har olika deluppdrag utförts av respektive teknisk expert.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03717

Statistik för sidan