Nätverket DahménForum. Tilläggsansökan

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Avdelningen Externa relationer och kommunikation
Bidrag från Vinnova 1 836 800 kronor
Projektets löptid juli 2003 - december 2004
Status Avslutat