Nano byggnadsmaterial - strategier för tillämpning inom känsliga offentliga miljöer

Diarienummer
Koordinator CBI Betonginstitutet AB - CBI Betonginstitutet AB - Borås
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Det specifika målet med det projektet var att samla ett konsortium och att utveckla en tvärvetenskaplig idé för projektet. Det vetenskapliga målet är att utveckla strategier för tillämpning av smarta nanomaterial för att förebygga nedsmutsning, virus/bakteriespridning och förbättra luftkvalité inom byggdmiljö. Det övergripande målet är att förverkliga ett projekt som resulterar i helhetslösning i internationell framkant när det gäller hållbar tillväxt och samspel mellan byggnad och människa med mätbara positiva effekter på hälsan, miljö, ekonomi och socialbeteende.

Resultat och förväntade effekter

Ett konsortium har skapats bestånde av framstående forskningsinstitut, industriella partner, myndigheter och organisationer. Effekter: Ett antal nya idéer har tagits fram. Nya kontakter har skapats.

Upplägg och genomförande

Fyra stora möten har organiserats där idéerna och uppläget har diskuterats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02541

Statistik för sidan