Motor med pneumatiskt styrda ventiler

Diarienummer
Koordinator Cargine Engineering AB
Bidrag från Vinnova 6 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - mars 2011
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01595

Statistik för sidan