Mötesplats och informationsspridning om innovationer

Diarienummer 2007-03323
Koordinator Svenska uppfinnarkollegiet
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - augusti 2008
Status Avslutat