Mötesplats och informationsspridning om innovationer

Diarienummer
Koordinator Svenska uppfinnarkollegiet
Bidrag från Vinnova 225 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - augusti 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03323

Statistik för sidan