Morgondagens kommunala vattenhantering

Diarienummer
Koordinator IVL Svenska Miljöinstitutet AB - IVL Stockholm
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Syftet är att erbjuda en framtida produktionsanläggning som tar hand om kommunalt avloppsvatten och organiskt avfall. Från den här anläggningen levereras energi, vatten för olika användningsområden , näringsämnen som går tillbaka i kretsloppet och en utstötning av metaller, läkemedelsrester och andra främmande ämnen. En sådan här lösning är främst utformad för tillväxtländer med vattenbrist men flera av dellösningarna passar även för svenska förhållanden. Ett leverantörskonsortie lett av Xylem beräknas öka sin export med minst det tredubbla fem år efter projektavslut.

Resultat och förväntade effekter

I det här planeringsprojektet har huvudutmaningen verifierats i diskussion med kravställare från Sverige och Kina. Dellösningar har definierats liksom utförare. Fem högskolor och två institut. I det fortsatta arbetet behöver de bästa dellösningarna verifieras innan de kan introduceras till marknaden. Ett leverantörskonsortie lett av Xylem har som målsättning att därvid kraftigt öka exporten . Detta sker genom att goda FoU resultat kommersialiseras samtidigt som mindre/medelstora företag kommer ut på marknaden via lokomotivföretaget Xylem.

Upplägg och genomförande

I det här planeringsprojektet har huvudutmaningen verifierats i diskussion med kravställare från Sverige och Kina. Dellösningar har definierats liksom lämpliga utförare. Fokus i det fortsatta arbetet är att utprova följande dellösningar. Polering av utgående vatten Optimerad biogasproduktion Klimateffektiv behandlingsteknik Styr och reglerteknikoptimering Utvinning av ren fosfor I en B-ansökan formuleras hur detta ska verifieras på Sjöstadsverks pilotanläggning samt på några kommunala verk i Mälardalen. Samverkan med kinesiska forskare kommer också att ske.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02787

Statistik för sidan