Modular Waterjet

Diarienummer 2012-03589
Koordinator Finepart Sweden AB
Bidrag från Vinnova 46 500 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2012
Status Avslutat