Modelling and prediction of traffic activity, driving conditions and critical states on roads network

Diarienummer 2010-00989
Koordinator Klimator AB
Bidrag från Vinnova 830 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat