Modelling and prediction of traffic activity, driving conditions and critical states on roads network

Diarienummer
Koordinator Klimator AB
Bidrag från Vinnova 830 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00989

Statistik för sidan