MobilityXlab

Diarienummer 2017-05094
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med MobilityXlab är att skapa ett ekosystem där Autoliv, Ericsson, Volvokoncernen, Volvo Car Group & Zenuity, kan möjliggöra att startups/SMEs inom området för framtidens mobilitet kan växa och expandera på den globala marknaden. Det är möjligt för fler partners att ansluta sig till MobilityXlab. Mål för 2018 är följande: Ramverk, avtal och kompetens är på plats 10 st startups skall gå igenom processen 4 partnerprojekt har funnits i miljön 12 samverkansaktiviteter 1 utställning

Förväntade effekter och resultat

Vår vision ar att förstärka den globala konkurrenskraften hos alla deltagande parter inom området morgondagens mobilitet for människor och gods.

Planerat upplägg och genomförande

- Ansökningsperiod och utlysning av startups/SMEs (marknadsföring, aktiviteter & nätverk) - Screening, pitch och selektering - Utforskande fas mellan startups & partner (minst två partners) - Förstudie/Proof of concept - Acceleration/Samverkansprojekt Aktivititer så som match-making, demodagar och föreläsningar kommer att löpa parallellt.

Externa länkar

www.mobilityxlab.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.