MobilityXlab

Diarienummer 2017-05094
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med MobilityXlab är att skapa ett ekosystem där Autoliv, Ericsson, Volvokoncernen, Volvo Car Group & Zenuity, kan möjliggöra att startups/SMEs inom området för framtidens mobilitet kan växa och expandera på den globala marknaden. Det är möjligt för fler partners att ansluta sig till MobilityXlab. Mål för 2018 är följande: Ramverk, avtal och kompetens är på plats 10 st startups skall gå igenom processen 4 partnerprojekt har funnits i miljön 12 samverkansaktiviteter 1 utställning

Förväntade effekter och resultat

Vår vision ar att förstärka den globala konkurrenskraften hos alla deltagande parter inom området morgondagens mobilitet for människor och gods.

Planerat upplägg och genomförande

- Ansökningsperiod och utlysning av startups/SMEs (marknadsföring, aktiviteter & nätverk) - Screening, pitch och selektering - Utforskande fas mellan startups & partner (minst två partners) - Förstudie/Proof of concept - Acceleration/Samverkansprojekt Aktivititer så som match-making, demodagar och föreläsningar kommer att löpa parallellt.

Externa länkar

www.mobilityxlab.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.