Mobilekonomen

Diarienummer 2011-02776
Koordinator Transformator Design Group Aktiebolag - Transformator Produktidentitet AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Projektet har skapat ett nätverk av parter med mycket goda förutsätningar att skapa innovativa, digitala som analoga, lösningar som underlättar vardagen för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. En kartläggning av vilka målgrupper som berörs samt av deras behov har även utförts, med överlappningar och skillnader. Nätverket har även breddats med fler relevanta parter som breddar kompetensen kring målgrupperna.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har spridit insikt om design-för-alla perspektivet genom nätverkande och deltagande på seminarier och konferenser. Det har även gett ingångar till att presentera projektet och lyfta ämnet hos olika företag. En konkret minskning av den digitala klyftan och/eller större medvetenhet om design-för-alla är dock snarare resultat att förvänta sig efter avslutad C-fas än A-fas av projektet. Denna A fas bäddar för framgång i ovanstående efter implementering av tjänster ooch/Eller produkter.

Upplägg och genomförande

En identifikation av användargrupperna var givande och kompletterade den befintliga kunskapen och erfarenheten. Nya kompetenser kunde därigenom identifieras och knytas till projektet. Digitala plattformar visade inte utgöra något egenvärde, utan istället fick målgruppens grundläggande behov utgöra basen för konceptframtagning. Digitala plattformar reviderades till en potentiell kanal, bland flera. En realistisk affärsmodell kräver fördjupande och iterationer gentemot respektive påtänkt branch.

Externa länkar

Konceptskisser av gränssnittet från Mobilekonomen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.