Mobila bioprocessenheter

Diarienummer 2017-05217
Koordinator pSk earth adaption AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att globalt introducera mobila bioprocessenheter baserad på industriella bioteknologiska processer som har potentialen att spara på tillverkningskostnaden av bioprodukter och samtidigt bibehålla biodiversiteten.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna av denna innovation är att möjliggöra tillverkning av kostnadseffektiva bioprodukter, skapa ett engagemang omkring bioekonomi och cirkulär ekonomi, spara energi då tillverkning sker vid lägre temperatur, säkerställa ett högt reaktionsutbyte samt att underlätta återvinning av bioprodukterna jämfört med dagens kommersiella processer.

Planerat upplägg och genomförande

Både projektets tekniska och ekonomiska lönsamhet kommer att bedömas under denna projektfas, fas 1, och kommer att fungera som ett förberedelser för att komma in i fas 2. I fas 2 kommer prototypen att konstrueras, optimeras avseende design och slutprodukten kommer att demonstreras till relevanta nyckelaktörer och kunder.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.