Mjukvara för modellering av deformationens inverkan på mekaniska egenskaper II

Diarienummer 2015-03451
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 2 030 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - april 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2015

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram ett verktyg som reducerar den insats som krävs för att utveckla ett metalliskt material. Den mjukvara som utvecklas i DEFMOD II kommer att kunna användas för att betydligt snabbare förstå materialets mikrostruktur och materialbeteendet i tänkta användningsområden. Målet är att materialutvecklingsavdelningarna hos deltagande företag i en virtuell miljö skall kunna få en indikation på hur nya tankegångar runt materialbeteenden fungerar och därmed kunna utveckla materialen snabbare och mot specifika användningsområden.

Förväntade effekter och resultat

Efter avslutat projekt kommer mjukvaran vara tillgänglig för de deltagande företagen för att dessa skall kunna analysera nya materials strukturutveckling under deformation och därigenom kunna utveckla material snabbare. Med DEFMOD förväntas en reduktion på 20 procent av tidsåtgången vid materialutveckling för dedikerade användningsområden och därmed en möjlighet att nå nya marknader snabbare. ägar- och användarrätt regleras enligt avtal som utformas för att maximera nyttan för de deltagande organisationerna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet pågår under 30 månader. Arbetet sker i 4 arbetspaket:

1) Mjukvaruutveckling,

2) Materialdataframtagning,

3) Testning och demonstration mot kända data,

4) Dokumentation och kunskapsspridning.

Arbetspaketen ligger i kronologisk ordning med programutvecklingen tidigt i projektet. I framtagandet av mjukvaran ingår diskussioner med användare för att skapa ett användarvänligt program. Utvecklingen av programmet sker i öppna programspråk och öppna utvecklingsmiljöer för att framtidssäkra koden och för att undvika att licenskostnader läggs på användarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.