Mjukvara för modellering av deformationens inverkan på mekaniska egenskaper II

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 030 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

I det nuvarande projektet har ett industriellt orienterat beräkningsverktyg för att prediktera metallmaterialens beteende under komplexa deformationsförhållanden utvecklats för de svenska stålbolagen, som då kan utveckla och förbättra sina material med minskade arbetsinsatser. En modern och användbar programvara DEFMOD II baserat på det populära programmeringsspråket Python har levereras till de deltagande företagen. Det avancerade modelleringsverktyget förväntas också hjälpa ingenjörerna att förstå materialets beteende och förbättra materialets egenskaper.

Resultat och förväntade effekter

DEFMOD II-programvaran är tillgänglig både som körbart program och källkod för de deltagande företagen. DEFMOD II-mjukvaran kan användas för att förutsäga och analysera hur en ny legering uppträder i givna deformationsförhållanden. Med DEFMOD kan inte bara resultaten förbättras utan även tiden det tar för nya produkter att nå marknaden minskar. En överenskommelse om ägar- och användarrättigheter kommer maximera fördelarna för de deltagande organisationerna.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i fyra arbetspaket: 1) mjukvaruutveckling; 2) materialdataframtagning; 3) demonstration mot kända data; 4) dokumentation och kunskapsspridning. Mjukvaruutvecklingen har fokuserat på grafiskt användargränssnitt och utvalda fysiskt baserade modeller. Användarvänligheten har förbättrats genom diskussioner mellan utvecklaren och användarna och vid gemensamma projektmöten, vilket resulterade i ett användarvänligt och lättanvänt program. Med hjälp av öppna programmeringsspråk kan utvecklare och användare vidareutveckla koden tillsammans.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-03451

Statistik för sidan