Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Miljöneutrala brandsläckningsmetodiker

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Maskinteknik, Institutionen för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 3 547 136 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att ta fram kunskap om, samt förstärka innovationsarbetet med effektiva släckmetodiker med speciell hänsyn till miljöpåverkan. I projektet har innovationer inom vattendimma och tillsatsmedel sammanfogats med vetenskapligt synsätt på brandteknik och miljöpåverkan vilket resulterat i en kunskapsframställning som bidrar till en god, framtida miljö och säker brandbekämpning. Projektet har stärkt det fortsatta arbetet med innovationer inom släckteknik och sammankopplat aktörer inom miljö- och brandforskning med representanter från räddningstjänster.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har kunskap om vattendimmans effektivitet i olika situationer tagits fram vilket förväntas öka användningsområdet för tekniken samt driva på utvecklingen av nya innovationer. Den släcktekniska information som tagits fram för olika släckförlopp har bidragit till den vetenskapliga kunskapen om vattendimma. Kombinationen av data för brandemissioner stärker den kunskapsbas som genererats. Vidare har representanter för räddningstjänster varit delaktiga i projektet vilket ger en kunskapsförstärkning som kommer att sprida sig.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod i delprojekt centrerade kring målsättningen att ta fram empirisk information om hur tekniken vattendimma med tillsatsmedel kan ge bättre släckeffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Brandförsök i enkel och mer komplicerad uppställning visar att vattendimma har fördelar jämfört med andra tekniker och att tillsatsmedel förbättrar släckeffektiviteten. Med över tio fullskaleförsök och bedömning av den kemiska sammansättningen av tillsatsmedel och brandemissioner har empirisk data tagits fram för en miljöneutral och effektiv släckmetodik.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03449

Statistik för sidan