Metrologi och EURAMET ordförande

Diarienummer 2009-00306
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Mätteknik
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2013
Status Avslutat

Externa länkar