Metrologi och EURAMET ordförande

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Mätteknik
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juni 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00306

Statistik för sidan