Metoder och verktyg för säker programvara

Diarienummer 2005-02503
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 5 222 274 kronor
Projektets löptid april 2006 - mars 2009
Status Avslutat