Metoder och verktyg för säker programvara

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 5 222 274 kronor
Projektets löptid april 2006 - mars 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02503

Statistik för sidan