Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mera virke - mindre spån

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - LTU Skellefteå
Bidrag från Vinnova 6 390 000 kronor
Projektets löptid mars 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Råvaran utgör ca.70% av sågverkens totala kostnader. Att förbättra råvaruutnyttjandet är därför av yttersta vikt för sågverkens ekonomi och konkurrenskraft. Projektets syfte är att ta fram kunskap och utveckla metoder och teknik som möjliggör en ökning av sågutbytet med 2 procentenheter. Utbytesökningen skall åstadkommas genom tunnare sågblad, anpassat krympmånstillägg och lägre erforderlig sågmån. Den övergripande projektidén är att styra bearbetningsprocessen utifrån varje stocks och träbits unika egenskaper. Denna möjlighet till förbättrad processtyrning utnyttjas inte alls idag, mest beroende på att det är först nu som det finns teknik för en förfinad råvarukaraktärisering on-line.

Långsiktiga effekter som förväntas

En viktig del av projekt är att utveckla implementera vetenskapligt baserade metoder för processtyrning samt för tillverkning och skötsel av sågblad. En ökning av sågutbytet med 2 procentenheter motsvarar en årlig ökning av det totala produktvärdet för de svenska sågverken med ca.1,2 miljarder kronor.

Upplägg och genomförande

Den största delen av den experimentella verksamheten inom projektet kommer att genomföras under praktisk drift hos projektets industriella partners för att hela tiden kunna säkerställa mätresultatens industriella relevans. Delprojekt: 1. Utrustning för mätning av mått och tvärsnittsprofil 2. Tandutformning 3. Samband mellan träegenskaper och erforderligt krympmånstillägg 4. Samband mellan stockegenskaper och måttnoggrannhet 5. Verktygstillverkning och verktygsvård 6 Optimala skärdata

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03197

Statistik för sidan