Medverkan på SIs Innovative Sweden utställning i Jakarta

Diarienummer 2014-01998
Koordinator Organoclick AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att lära sig om den indonesiska textil-, pappers- och träindustrin, träffa potentiella kunder och affärspartners vid Svenska Institutets´Innovative Sweden´ utställningen i Jakarta samt sprida en generell bild av Sverige som ett innovativt miljöteknik land. Målet uppfylldes genom att OrganoClick höll möten hölls med indonesiska affärspartners, lyssnade på föredrag om det indonesiska näringslivet samt att OrganoClick bemannade företagets utställningsmonter under invigningen av utställningen dit ett flertal personer kom på besök.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av besöket är att OrganoClick har inskaffat information om det indonesiska näringslivet att använda som beslutsunderlag i frågan om en eventuell framtida etablering i Indonesien. Dessutom har bolaget knutit kontakter till framtida, potentiella affärspartners i Indonesien som kan underlätta företagets eventuella närvaro i landet.

Upplägg och genomförande

OrganoClicks representanter deltog på Innovative Sweden utställningen i Jakarta. I anslutning till invigningen av denna hölls en presentation om företaget samt att OrganoClicks utställningsmonter bemannades för att kunna förklara vad företaget gör. Därutöver hölls möten med indonesiska affärspartners och journalister i anslutning till utställningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.