Medicinska textilier

Diarienummer
Koordinator Organoclick AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - april 2009
Status Avslutat