Medicinsk tolk - fas 2

Diarienummer 2017-02489
Koordinator KvalitetsTolk Sverige AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2020
Status Avslutat
Utlysning Social innovation - långsiktigt hållbara lösningar