Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medicinsk tolk - fas 2

Diarienummer
Koordinator KvalitetsTolk Sverige AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2018 - januari 2020
Status Avslutat

Senast uppdaterad 22 juni 2017

Diarienummer 2017-02489

Statistik för sidan