Medicinsk teknik för bättre hälsa

Diarienummer 2007-02208
Koordinator Vetenskapsrådet
Bidrag från Vinnova 27 000 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - december 2011
Status Avslutat