Mätning av fysisk aktivitet

Diarienummer 2010-01093
Koordinator MINOVI AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juli 2010 - april 2011
Status Avslutat