Matematisk modellering och biologiska systems dynamik

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Matematiska institutionen
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att åka till University of Surrey och skriva en ansökan för ett treårikt samarbetesprojekt mellan Stockholms universitet och University of Surrey.

Resultat och förväntade effekter

Samarbete inleddes med Dr. Gianne Derks, Dr. Norman Kirkby, Dr. David Lloyd och Dr. Anne Skeldon. Vi väntar på besked om stöd från Vinnova för detta treåriga projekt som ska inledas i januari 2012.

Upplägg och genomförande

Diskussioner om karriärplanering och forskningssamarbete fördes med medarbetare vid University of Surrey och Stockholms universitet. Ansökan skrevs och skickades in.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.