Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Marknadsutveckling med patientfokus av Lundatex® kompressionsprodukter

Diarienummer
Koordinator PRESSCISE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stärka bolagets kompetens inom områden som utbildning, kommunikation och säljstrategi - gentemot distributörer och deras säljrepresentanter, samt sjukvårdspersonal. Vi anser att projektmålet är uppnått, då vi har genomfört flera utbildningstillfällen och demonstrationer av våra produkter, samt medverkat vid två av Europas största mässor/konferenser inom sårvård och medicinteknik.

Resultat och förväntade effekter

Vi har upprättat bättre rutiner kring sälj och produktutbildning för våra befintliga och nya distributörer, deras säljrepresentanter samt för vårdpersonal. Genom detta kan vi genomföra våra utbildningar, på ett mer effektivt och konstruktivt sätt i framtiden. Kommunikationen gentemot våra kunder och användare har också "finslipats" under detta projekt, genom omarbetning av vårt marknadsmaterial.

Upplägg och genomförande

Projektupplägget har i stor utsträckning följt bolagets plan för sälj- och marknadsarbete. Utbildningstillfällen av distributörer har ofta skett vid ett flertal tillfällen. Initialt genom en enklare demonstration av produkterna och senare ett eller flera utbildningstillfällen av distributörernas egna säljrepresentanter och/eller direkt ute hos kund (vårdpersonal) ihop med distributören. Kontakt med befintliga och nya distributörer samt befintliga och nya användare (vårdpersonal) har skett under två stora branschmässor under året.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 mars 2018

Diarienummer 2018-00830

Statistik för sidan