Marknadsutveckling med patientfokus av Lundatex® kompressionsprodukter

Diarienummer 2018-00830
Koordinator PRESSCISE AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag
Ansökningsomgång Medtech4Health: competence enhancement for smaller companies

Syfte och mål

Syftet med projektet är att upprätta rutiner för utbildning av våra distributörer samt stärka vår kompetens inom marknaden, för att på så sätt kunna effektivisera och intensifiera arbetet med kommersialisering. Våra produkter kräver ändring av befintliga vårdrutiner samt utbildning av vårdpersonalen och vi behöver därför upprätta egna rutiner och strategier för utbildning av våra kunder.

Förväntade effekter och resultat

Tack vare konsultens långa erfarenhet inom sälj och marknad av kompressionsprodukter, kommer vi, på ett mer effektivt och välriktat sätt, kunna kommunicera våra USP’s till våra kunder, samt även hjälpa dem i kommunikationen och utbildningen gentemot sina kunder (vårdpersonal/sjukhus) på lämpligast sätt.

Planerat upplägg och genomförande

För att sälja på en relativt konservativ marknad, krävs förutom god klinisk och teknisk produktkunskap, även kännedom om beteenden och rutiner, både hos våra kunder (distributörer), kundens kunder (landsting, sjukhus), användarna (sjukvårdspersonalen) och slutanvändarna (patienterna). Konsulten kommer att bistå oss i kartläggning av detta. Under projektettiden kommer vi också, med hjälp av konsulten, genomföra utbildningstillfällen och workshops för våra kunder samt deltaga i viktiga branschmässor och konferenser.

Externa länkar

På PressCise hemsida kan man läsa våra senaste nyheter för att bl.a. följa våra projektaktiviteter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.