Marknadsundersökning BiQpharma

Diarienummer
Koordinator BiQ pharma AB - BiQ pharma, Huddinge
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01541

Statistik för sidan