Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Marknadsundersökning BiQpharma

Diarienummer
Koordinator BiQ pharma AB - BiQ pharma, Huddinge
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01541

Statistik för sidan