Marknadsundersökning BiQpharma

Diarienummer 2010-01541
Koordinator BiQ pharma AB - BiQ pharma, Huddinge
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2010
Status Avslutat