Marknadsplats för bilder

Diarienummer 2009-01531
Koordinator img media AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - maj 2010
Status Avslutat