Marco Polo Affärsplan

Diarienummer 2013-02410
Koordinator HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB
Bidrag från Vinnova 82 200 kronor
Projektets löptid maj 2013 - augusti 2013
Status Avslutat