Människans scen fas II - Innovativt lärande forskning/scenkonst

Diarienummer 2015-05907
Koordinator KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN AKTIEBOLAG - Dramaten
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång FRÖN Införande hösten 2015

Syfte och mål

Vi har med detta projekt lyckats inspirera till lärande, kommunikation och innovation inom hållbarhetsområdet, i synnerhet klimatfrågan, genom att koppla samman forskare med dramatiker och andra scenkonstnärer. Efter projektets slut kan vi nu konstatera att responsen och engagemanget blev starkare allt eftersom projektet pågick. Den metodik för samverkan vi utvecklade har visat sig leda långt samtidigt som dess enkelhet gör att den nu sprids och utvecklas vidare.

Resultat och förväntade effekter

En förutsättning för hållbar tillväxt är medborgares kunskap och engagemang. Genom att höja kunskapsnivån om hållbarhetsfrågorna bland Dramatens och delar av Riksteaterns personal med hjälp av samarbetet med SEI (Stockholm Environment Institute) och delar av Stockholms universitet, har projektet bidragit till att fördjupa och bredda engagemanget från kultursektorn, och därmed en bredare publik, i hållbarhetsfrågorna.

Upplägg och genomförande

Metodiken som togs fram inleddes med att dramatiker gjorde djuplodande intervjuer av forskare som utvecklades vidare av en av dramatikerna till ett manus. Detta iscensattes som en enkel läsning där skådespelare gestaltade forskarna och föreställningen utmynnade i en dialog med publiken. Metoden bygger på tillit mellan de olika aktörerna, att såväl forskarna som dramatikerna är involverade i hela processen, att dramaturg och regissör är lyhörda och införstådda med syftet och att den ansvarige producenten tar ett helhetsansvar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.