MagicNova - Super Skills at Work

Diarienummer 2018-01438
Koordinator Instant Advisor Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - step 1

Syfte och mål

Syftet med projektet "MagicNova - super skills at work" var att förenkla för arbetsgivare att kunna inkludera personer med NPFdiagnoser så som autism, adhd och add. Målet med projektet var att utveckla och testa en prototyp (MVP) på relevanta målgrupper. Resultatet är en prototyp 2.0 av MagicNova, ett digitalt handledarverktyg för arbetsgivare och medarbetare, som utgör grunden för nästa steg av teknisk utveckling. Projektmålet är uppnått.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är en prototyp 2.0 till MagicNova, ett digitalt handledarverktyg som underlättar arbetet med aktiv inkludering på arbetsplatsen. Effekten är en mer jämställd arbetsmarknad där alla kan bidra med sina styrkor och få stöd utifrån sina behov. De förväntade effekterna för företaget är ökad mångfald och innovationskraft. För individen är effekten ökad självständighet och på så sätt även ökad livskvalité. För samhället innebär det ekonomiska fördelar att ha människor i arbete istället för på bidrag. Detta bidrar även till FNs delmål 10.2 Minska ojämlikhet.

Upplägg och genomförande

Både utveckling av prototypen och genomförande av användartester har skett i samarbete med forskare på KIND, Karolinska Institutet och Axess Lab, en teknisk partner med spetskompetens inom digital tillgänglighet samt fler samarbetspartners som representerar målgruppen. Analysen av resultatet är en grund för vidareutveckling av en digital plattform med i huvudsak fyra delar; - Kartläggning - Målsättning - Att-göra-lista - Uppföljning I användartesterna har även tre typer av användare identifierats; - Arbetsgivare/Arbetsledare - Medarbetare - Arbetskonsulent/Coach

Externa länkar

MagicNova Ett handledarverktyg för arbetsgivare som vill öka mångfalden och innovationskraften i företaget. MagicNova på 90 sekunder MagicNovaEtt handledarverktyg för arbetsgivare som vill öka mångfalden och innovationskraften i företaget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.