MagicNova - Super Skills at Work

Diarienummer 2018-01438
Koordinator Instant Advisor Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa

Syfte och mål

Idag har vi en utmaning med en stor grupp unga som varken arbetar eller studerar. Det är ofta personer med ”super skills” som inte kommer in på arbetsmarknaden på grund av sin funktionsvariation. Genom att kombinera forskning och teknik med affärsnytta, vill jag bidra till inkludering genom att skapa plats för dem i näringslivet. Affärsidén "MagicNova - Super Skills at Work" är en teknisk plattform som delvis ersätter behovet av handledarstöd och på så sätt skapar plats i arbetslivet för personer med "super skills". Målet i projketet är att utveckla och testa en prototyp av plattformen.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt av projektet är att ha utvecklat och testat en prototyp av den tekniska plattformen "MagicNova" som kommer underlätta för arbetsgivare att anställa och handleda personer med "super skills", funktionsvariation. Resultatet blir att plattformen fungerar som en katalysator och sänker trösklarna för unga personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektplan Delprojekt 1: Kravspec av den tekniska plattformen Mål: En teknisk kravspec Användarintervjuer - input och önskemål för hur plattformen ska fungera. Input från forskare. Delprojekt 2: Programmering Mål: Prototyp version 1.0 Programmering av en prototyp för att kunna visa och testa plattformens funktioner. Delprojekt 3: Animerad film Mål: En animerad film som beskriver plattformens funktion. Delprojekt 4: Testfas Mål:Underlag för utveckling av plattformen version 2.0. Testa prototypen på målgruppen.

Externa länkar

Jag kommer att utveckla en "landningssida" för MagicNova.se och MagicNova.com.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.