MagicNova - Super Skills at Work

Diarienummer 2018-01438
Koordinator Instant Advisor Sweden AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation
Ansökningsomgång Social innovation - utveckla och testa