Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Leder ökad jämställdhet till bättre hälsa?

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2006 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med studien är att analysera om ökad jämställdhet på arbetsplatser mätt med ett nyutvecklat instrument leder till ökad tillväxt genom förbättrad hälsa och lägre sjukskrivningar. Studiedesigen omfattar tre delar: 1. Utveckling av ett jämställdhetsinstrument 2. En enkätstudie av 3000 anställda 3. Ett aktionsforskningsprojekt omfattande 100 anställda inom äldreomsorgen, Umeå kommun.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat kan bli intensifierat jämställdhetsarbete med förbättrad hälsa och färre sjukskrivningar vilket leder till ökad tillväxt.

Upplägg och genomförande

Vi ska i internationellt samarbete och med kvalitativa metoder utveckla ett nytt instrument för att mäta jämställdhet ur ett genusteoretiskt perspektiv. Ett slumpmässigt urval görs av privata och offentliga arbetsplatser för att analysera sambanden mellan jämställdhet och hälsa med cirka 3000 deltagare (anställda och deras partner). Ett aktionsforskningsprojekt genomförs omfattande 100 anställda inom äldreomsorgen, Umeå kommun. Lika många ingår i en kontrollgrupp. Genom dialogseminarier ska de anställda sätta upp mål för ökad jämställdhet inom sin arbetsorganisation. Utvärdering sker såväl kvantitativt (med enkäter och blodprover) som kvalitativt (deltagande observation, bandade samtal, anteckningar).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-00758

Statistik för sidan