Konsumentorienterad IoT

Diarienummer 2011-02475
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Syfte och mål

Vår ambition är att Sverige ska ta ledningen globalt inom Internet of Things-området. I vår framtidsvision för informationssamhället 3.0 kommer underhållnings- och livsstilstillämpningar utnyttja nätverk av sensorer och aktuatorer som byggts in i våra saker. Tillämpningarna förädlas och förändras baserat på mönster i de stora mängder data som många användare genererar, ofta ihopkopplade med sociala medier.

Resultat och förväntade effekter

Vi fått ett mycket positivt gensvar från partners och allmänhet. Vi behöver tillämpningar som stödjer livsstilsförändringar, låter oss vara kreativa, aktiva, autonoma individer, men även öppnar för underhållning och kultur av alla slag. IoT-tekniken ger oss fantastiska förutsättningar. De tillämpningarna formar samtidigt en intressant utmaning för våra teknikforskare och ICT-företag. Det räcker inte med en robust, effektiv lösning den ska också vara njutbar och fungera i våra vardagsliv.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi genomfört tre huvudsakliga aktiviteter: Vi har skapat ett konsortium av partners från ICT-området, media och design, samt representer för framtida användare Vi har påbörjat design-arbetet för fyra olika tillämpningar som mappar ut en spännande designrymd för konsument-orienterad IoT: hälsa, sport, lek och hem öppna seminarier och mediaframträdanden för att nå ut med våra idéer, varav det största evenemanget var ett seminarium i Kista som attraherade mer än 500 deltagare

Externa länkar

Presentationer och videos av Internet of Things-dagens presentationer, februari 2012

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.