Kommunikation mellan tryckta sensorer och mobiltelefon för framtidens internet

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Norrköping
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

De mål som definierats för ett A projekt har uppfyllts. Idéen är tydlig två helt nya kommunikationslösningar mellan mobiltelefon och den reella världen och ett antal applikationer baserade på reella användarbehov har identifierats. Idéen möter framför allt utmaningen ´Informationssamhället 3.0´ samt skapar förutsättningar för grön tillväxt. Lösningarna har mycket stor tillväxtpotential direkt och indirekt i de system och tjänster som kan skapas. En konstellation med tydligt användarperspektiv samt en referensgrupp finns.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i att två helt nya idéer till kommunikationslösningar mellan mobiltelefon och den reella världen och ett antal applikationer baserade på reella användarbehov identifierats. Dessutom har en konstellation med kompetens för att realisera iden skapats. Förväntade effekter efter projektform C inkluderar: 1) en utökning av smarta telefoners förmåga att enkelt interagera med ´Internet of Things´ 2) en utökning av smarta telefoners ´sinnen´ genom distribuerade sensorer 3) nya tjänster baserade på dessa kommunikationslösningar

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med en solutions-first strategi, där tre experimentella lösningar byggts tidigt. Genom dessa har möjligheter, begränsningar och utvecklingslinjer identifieras. Parallellt med detta har ett proaktivt arbete med potentiella applikationsägare och samarbetspartners (workshops) resulterat i ett antal applikationsområden med tillhörande partners som tillsammans med existerande partners kommer att utgöra ett konsortium för en B-ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.