Kombinerad economizer och katalysator för fartygsmotorer

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Energy Systems Aktiebolag - Göteborgs Energy Systems AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2010
Status Avslutat