Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kollaborativ kompetens

Diarienummer
Koordinator Trä- och teknikcollege i Skellefteå AB
Bidrag från Vinnova 843 192 kronor
Projektets löptid mars 2018 - februari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att visa på de möjligheter för tillverkande företag som dagens och framtidens digitalisering och robotteknik ger genom säkrare teknik och sensorstyrda, kollaborativa robotar samt vilka nya krav på kompetens det ställer. Detta har uppfyllts genom genomförande av demoevent och makeathons där företag och andra fått både prova på att programmera en cobot samt hittat lösningar för hur de kan användas för att lösa problem i en befintlig verksamhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat och förväntade effekter var att fler företag skulle få upp ögonen för tekniken. Det konkreta innehållet har uppskattats av företagen. Vi valde denna robotarm från Universal robots eftersom den är billig och enkel att komma igång med, och det har visat sig vara ett bra val. Både små och stora företag har visat stort intresse och flera är redo att investera. Att få ”klämma och känna” och prova på har nämnts som den stora behållningen. Eftersom i princip alla återförsäljare av kollaborativa robotar återfinns söder om stockholm har projektet betytt mycket för regionens företag.

Upplägg och genomförande

Projektet fokuserades kring 2 typer av aktiviteter - demoevent och mini-makeathons. Formerna för eventen har varit uppskattade, där man först fick information om cobots, sedan fick se förberedda demon med roboten på plats och slutligen gavs tid att prova på själv. Trots svårigheter att få deltagare till eventen har kvalitén varit hög och lett till goda diskussioner och vidare funderingar för deltagarna. Öppen innovation var ett arbetssätt som även det öppnade ögonen hos många och förhoppningsvis leder till fler branschöverskridande samarbeten.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 mars 2018

Diarienummer 2018-00517

Statistik för sidan