KNM- hembaserad sjukdomsprevention

Diarienummer
Koordinator Karlsson & Novak Medical AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2006 - december 2006
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-01375

Statistik för sidan