ITEA2/MODRIO-Modelon AB

Diarienummer 2012-01032
Koordinator Modelon AB
Bidrag från Vinnova 1 440 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - maj 2016
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA cofunding Cluster 2012-2013

Syfte och mål

Modelons mål med MODRIO-projektet har varit att utveckla vår kompetens och våra verktyg inom modellbaserad processreglering. Inom projektet har vi utvecklat flera verktyg för processreglering baserade på en ny gemensam plattform, och fått erfarenhet av att tillämpa dessa på industriella processer. Målet har också varit att utveckla standarder för hur modellbaserade optimeringsproblem som används i tillämpningarna kan utbytas mellan olika verktyg, vilket har skett.

Resultat och förväntade effekter

De viktigaste resultaten för Modelons räkning består i att vi har kunnat utveckla en verktygskedja för modellbaserad processreglering, och fått erfarenhet av att tillämpa den på industriella problem. Detta utgör ett värdefullt komplement till vår kompetens inom matematisk processmodellering, och förväntas göra Modelon till en mer attraktiv partner för reglering av komplexa fysikaliska processer.

Upplägg och genomförande

Upplägget med att kombinera utvecklingen av verktyg med att tillämpning av dem för att skapa demonstratorer tillsammans med industripartners har varit mycket värdefullt, och fungerat som en vägledning för vilka aspekter som är viktiga för att ett verktyg ska vara användbart. Upplägget med att skapa gemensamma standarder som verktygsutvecklingen baseras på visade sig svårare att följa än väntat, eftersom det har tagit lång tid att bygga konsensus.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.