ITEA-MERLIN-SEMC

Diarienummer
Koordinator Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bidrag från Vinnova 1 218 000 kronor
Projektets löptid juli 2005 - juni 2007
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-01308

Statistik för sidan