ITEA-06005 - TIMMO (TIMing MOdel)

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd Elektronik och programvara
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00202

Statistik för sidan