ITEA-06005 - TIMMO (TIMing MOdel)

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - Avd Elektronik och programvara
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - september 2009
Status Avslutat

Externa länkar