IPAC17

Diarienummer 2017-02068
Koordinator NELSON CREATED AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

VINNOVA har med sitt bidrag gjort ett litet bolag mer synligt på den stora science marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Många leads.

Upplägg och genomförande

Mycket bra genomfört och med extra överraskningar som bonus från VINNOVA.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.