Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IPAC17

Diarienummer
Koordinator NELSON CREATED AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

VINNOVA har med sitt bidrag gjort ett litet bolag mer synligt på den stora science marknaden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Många leads.

Upplägg och genomförande

Mycket bra genomfört och med extra överraskningar som bonus från VINNOVA.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02068

Statistik för sidan