IP-strategi för MEVISIO

Diarienummer 2018-04896
Koordinator MEVISIO AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - maj 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets mål är identifiera och förbättra bolagets hantering av immateriella rättigheter samt få en bild av hur våra konkurrenter har agerat inom området.

Förväntade effekter och resultat

De effekter vi vill uppnå är fördelar i vårt sälj- och marknadsarbete, blir mer attraktiva för investerare samt sänka sannolikheten för negativa händelser (risker) relaterat till våra IP-tillgångar. Vi önskar även få mer information kring vad vi bör beakta i vårt pågående arbete med internationalisering ur ett IP-perspektiv samt information kring hur våra konkurrenter agerat kring skydd av deras tillgångar.

Planerat upplägg och genomförande

1. Workshop 1 (samla data och diskutera viktiga immateriella tillgångar) 2. Sammanställning och huvudanalys 3. Workshop 2 (presentation av sammanställning och rekommendation) 4. Eventuella justeringar av analys. 5. Intern hantering av resultat och uppdatering av dokumentation (avtal och rutiner).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.