Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IP-strategi för MEVISIO

Diarienummer
Koordinator MEVISIO AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål med projektet har uppfyllts genom identifiering av tillgångar och genomförande av IP-fokuserad omvärldsanalys.

Långsiktiga effekter som förväntas

Rapport innefattande analys och rutiner levererad.

Upplägg och genomförande

1. Workshop 1 (samla data och diskutera viktiga immateriella tillgangar) 2. Sammanstallning och huvudanalys 3. Workshop 2 (presentation av sammanstallning och rekommendation) 4. Justeringar av analys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2018

Diarienummer 2018-04896

Statistik för sidan