INTERFACE bokprojekt

Diarienummer 2008-02290
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag - Avdelningen för industriell organisation och produktion
Bidrag från Vinnova 675 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - oktober 2009
Status Avslutat