Intelligenta etiketter

Diarienummer 2009-01534
Koordinator Inorel AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - mars 2011
Status Avslutat