Intelligenta etiketter

Diarienummer
Koordinator Inorel AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01534

Statistik för sidan