Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Integrerad vätskekylning för elfordon

Diarienummer
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB - APR TECHNOLOGIES AB, Enköping
Bidrag från Vinnova 177 500 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juli 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att genom design och simuleringsarbete utreda möjligheterna för dielektriskt batterikylsystem med användning av teknologi från APRtec. Volvo kommer vara extern kravställare och utvärdera tekniken. Utöver diskussioner med Volvo har företaget även upprättat kontakt med nyckelpersoner inom NEVS, Scania och Northvolt. Speciellt Northvolt har varit hjälpsamma med information och uttryckte extra starkt intresse för tekniken. En konceptdesign med simuleringsmodell, baserat på inhämtad kravspecifikation, är framtagen.

Långsiktiga effekter som förväntas

En konceptdesign för APRtec-kylning av battericellerna med dielektrisk vätska är framtagen. Denna design erbjuder en mycket hög eller maximal packningstäthet för battericellerna eftersom inga rör eller ”cold-plates” används såsom vid vatten-/glykolkylning. Simuleringsresultaten visar att konceptdesignen stödjer snabbladdning upp till 5C med en total vätskemassa på mindre än 5% av battericellernas massa. I motsats till vatten/glyol behövs inga rör eller cold-plates och totalmassan torde bli mycket attraktiv.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att inhämta kravställning och information från i första hand Volvo fast det utökades till att även inkludera NEVS, Scania och Northvolt. Aktörerna var öppna fast i viss mån begränsade av sekretessavtal med underleverantörer. Aktörerna är mycket fokuserade på säkerhet hos batterisystemen. Detta har en mycket större betydelse än termisk design. Vidare utvecklingsarbete måste fokusera på att kylsystemdesignen skall uppfylla säkerhetskraven som ställs på batterisystem i elfordon. Kravbilden är relativt komplex.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00654

Statistik för sidan