Integrated Intelligent Healthcare Systems

Diarienummer 2010-02626
Koordinator Cambio Health Care Systems AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - december 2010
Status Avslutat