Inomhustäckning för mobilkommunikation i moderna energieffektiva byggnader - Steg 2

Diarienummer 2015-04385
Koordinator RISE Acreo AB - Netlab Networking and Transmission Laboratory, Stockholm
Bidrag från Vinnova 5 166 337 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2015 (autumn)

Syfte och mål

Dålig mobiltäckning inomhus drabbar tusentals svenska hushåll och boende i moderna energieffektiva byggnader. I takt med att byggandet av energieffektiva hus ökar riskerar allt fler att drabbas av dålig täckning inomhus. Projektet har visat i piloterna att det går att förbättra mobiltäckningen i lägenheter och allmänna utrymmen för de flesta boende med enklare systemlösningar, även i befintliga byggnader. Röst och datatjänster kan levereras till användaren inomhus på flera kompletterande sätt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har listat och med framgång testat ett antal lösningar för mobil röst och datakommunikation i piloter. Projektet har också tagit fram affärsmodeller motsvarande de tekniska lösningar för ett delat ägande och drift Projektet har kommit fram med uppdaterade elektromagnetiska egenskaper för material och komponenter som används i bygget idag samt med förslag hur dessa egenskaper kan förbättras. Under gången har projektet genomfört ett ansenligt arbete för att upplysa aktörerna om möjliga tekniska och ekonomiska lösningar som resulterade i ett antal uppföljningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av ett antal projektdeltagare från olika branscher som bidrog med teknisk och annan kompetens samt pilotsajter (se bild). De boende på pilotsajterna deltog aktivt i enkätundersökningar samt gav återkoppling till de tekniska partners. RISE Acreo bidrog med övergripande projektledning och sammanfattning av resultat. Projektet förde även diskussioner och utbytte åsikter om tekniska, affärsmässiga, administrativa och regulatoriska aspekter med - Fastighetsägare och förvaltare - Byggentreprenörer - MSB och PTS - Nationella mobiloperatörer - Övriga aktörer.

Externa länkar

Projektbeskrvning, mål, deltagare, och evenemang. "Frågor & svar" förklarar det hela på ett lättförståeligt sätt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.