Innovativ Multipelantenn Design för Kompakta Terminaler

Diarienummer
Koordinator Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bidrag från Vinnova 1 296 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04047

Statistik för sidan