Innovationstävling inom transporteffektivitet, CLOSER

Diarienummer 2016-02900
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Bidrag från Vinnova 35 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med innovationstävlingen har varit att möjliggöra för nya, innovativa produkter och lösningar som både hjälper transportbranschen och bidrar till ökad hållbarhet. Målet var att ge minst tre bidrag möjligheten att få presentera sina bidrag på konferensen Transporteffektivitetsdagen 2016 för att ge bidragen möjlighet att marknadsföra både sig själva och idén genom presentationen. En viktig del i arbetet har varit att erbjuda möjligheter till samverkan mellan akademi, näringsliv och myndigheter för idéer som kan leda till demonstrationsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har arbetat för att fånga upp och sprida idéer om hur transporter kan göras mer effektiva genom nya innovationer. Genom möjligheten att ta ett brett angreppssätt och tänka ´outside the box´ var förhoppningen att få in innovativa lösningar som bidrar till ökad transporteffektivitet. CLOSER bidrog även med en vinstcheck och möjligheten till en fördjupad dialog med vinnaren i syfte att realisera idéen. Det vinnande bidraget ger ett värdefullt inspel till transporteffektivitet inom järnväg och kommer att vidareutvecklas.

Upplägg och genomförande

CLOSER upprättade en referensram för innovationstävlingen. I denna framgick tydligt vilka tidsramar som gällde för tävlingen samt i vilket format bidragen skulle lämnas in. Alla bidrag välkomnades förutsatt att det berörde ämnet transporteffektivitet. Referensramen spreds i alla sociala medier samt genom partnerskap m.m. för att ge alla möjligheten att söka. Utav de bidrag som mottogs fick en tävlingsjury bedöma vilka tre bidrag som skulle ges möjligheten att presentera på TREFF. Publiken röstade fram vinnaren genom mentometerröstning, som mottog en vinstcheck på 25 000kr.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.