Innovationsplattform och samarbetsyta för hubbar till Latinamerika

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 472 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Målet med projektet är att internationalisera IoT Sveriges verksamhet genom att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och innovationslösningar (innovations- och erfarenhetsutbytesplattform) där vi systematiskt kan testa svenska lösningar i internationella miljöer såväl som internationella lösningar i Sverige, för att säkerställa/skapa förutsättning för global relevans och interoperabilitet.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer påbörja arbetet med att skapa följande resultat: Ett nätverk av kontakter för alla hubbar att ta del av En testbädd för kommunikationslösningar baserad på LoRa och en IoT-plattform baserad på FIWARE Omvärldsbevakning av events i Latinamerika som är av intresse för hubbarna Erbjudande för organisationer och företag från Latinamerika kring kunskapsbyggande och möjlighet att testa sina lösningar i våra IoT-hubbar för att se hur de skalar mellan olika länder. En konferens för att visa upp resultat av samarbete Flera demonstrationer av lokalt anpassade IoT-lösningar

Planerat upplägg och genomförande

Det kommer att ta flera år att etablera en en innovations- och samarbetsyta genom ett strategiskt projekt och därför behöver nyttan utvärderas årligen. Vi fokuserar på ett mindre antal samarbetsområden till att börja med. Dessa kan vi på kort tid etablera ett fungerande samarbete kring. Det innebär att vi fortsätter ett redan påbörjat initiativ med miljöövervakning för att nästa år bredda projektet till andra inriktningar. Därför blir främst 3 hubbar involverade under det första året, LoV-IoT, Digital övervakning av vattenkvalitet samt Smart och uppkopplad stad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 januari 2020

Diarienummer 2018-04644

Statistik för sidan