Innovationsplattform och samarbetsyta för hubbar till Latinamerika

Diarienummer
Koordinator IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB - IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 472 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - mars 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projektet har skapat en bra samarbetes och innovationsyta för IoT-Sveriges hubbar genom att bygga upp en dataplattform och erbjuda IoT-Sveriges hubbar att ansluta sina sensorer till denna. Under projekttiden var det luft och vattensensorer som testats. Genom att mäta både i Sverige och Chile tillsammans med representanter från båda länderna så fick deltagarna en större kunskap om problem och möjlighet kring Internationalisering av IoT. Projektet arrangerade en konferens i Chile 27-28 november 2019. Programmet var ”IOT SOLUTIONS FOR SOCIETAL CHALLENGES 2019”.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat en större kunskap om samhällsnyttig IoT samt internationalisering och då framförallt inom Latinamerika men mycket av den vunna kunskapen bedöms kunna användas för andra regioner. Det är ett stort intresse både från svenska och chilenska representanter att kunna fortsätta samarbeten för både kunskapsutveckling och gemensamma affärer inom IoT. Det finns en önskan om att arrangera en ny konferens liknande den som genomfördes av projektet under november månad.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i 6 arbetspaket. Det har varit kontinuerliga möten i arbetspaketen samt ett stort antal möten där flera arbetspaket var involverade samtidigt. Projektledningen har haft avstämningsmöten med IoT-Sverige för att kontinuerligt hålla kontakt med IoT-sveriges hubbar samt att få feed back att projektet följer IoT-Sveriges intentioner. Arbetet med att planera genomföra och uppföljning av konferens under november 2019 i Chile gav många möjligheter till samarbeten både internt i projektet och med externa företag och organisationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 maj 2020

Diarienummer 2018-04644

Statistik för sidan